Voorwaarden

Uniforme Voorwaarden Horeca

De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven zoals hotels, restaurants, cafes en aanverwante bedrijven, horecadiensten verlenen en horecaovereenkomsten sluiten. Voor meer informatie over de UVH gaat u naar khn.nl/uvh-nl.

Algemene inkoopvoorwaarden Van der Valk

Voor de algemene inkoopvoorwaarden gaat u naar valkverrast.nl/inkoopvoorwaarden


Huisregels

VOOR UW EN ONZE VEILIGHEID

In onderstaand reglement vindt u de belangrijkste huisregels die binnen Van der Valk Hotel Tiel gelden. Wij vragen u deze regels te respecteren en te accepteren. 

Algemene regels

 • Alle aanwijzingen van medewerkers van dit hotel, die verband houden met huisregels, dienen te worden opgevolgd. Klachten kunt u bij de bedrijfsleiding melden.
 • Gedurende alle omstandigheden respecteren wij uw privacy, echter zijn wij wel bevoegd uw kamer te betreden in geval van "het niet naleven van ons huisreglement".
 • Het is niet toegestaan om kaarsen aan te steken in verband met brandveiligheid. Het beveiligingsysteem wordt direct geactiveerd.
 • Blijf in geval van brand kalm. Meld brand bij de receptie en/of druk de dichtstbijzijnde brandmelder in.
 • Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand.
 • Gebruik bij brand in geen geval de liften.
 • Bij het inchecken dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden. Inchecken kan vanaf een leeftijd van 18 jaar. Dit geldt voor alle personen in de kamer. Minderjarige personen dienen altijd te worden vergezeld door een ouder/verzorger (min. 25 jaar).
 • Het overleggen van een geldig legitimatiebewijs is verplicht. Indien de kamer is gereserveerd voor 2 personen, dienen beide een geldig legitimatiebewijs te tonen. 
 • Het is niet toegestaan om ongeregistreerde of andere hotelgasten op de kamer te ontvangen. Indien er wel andere gasten op de kamer worden aangetroffen, zal u per direct worden verzocht het hotel te verlaten. 
 • Op diverse plaatsen binnen het hotel hangen camera's, een ieder die zich in ons hotel bevindt stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan de autoriteiten.
 • Heeft u niet vooraf gereserveerd? Dan is er een borg van €150,00,- vereist. Dit mag contant of per creditcard autorisatie. Bij de uitcheck wordt uw kamer gecontroleerd en bij goedkeuring ontvangt u uw borg retour.
 • Om de luxe en kwaliteit van onze suites te kunnen blijven garanderen verlangen wij een borg van €200 voor het inchecken op één van onze suites. U kunt deze borg contant, per pin of middels een creditcard autorisatie voldoen. Gedurende de check-out zal uw kamer op diverse punten worden gecontroleerd alvorens de borg wordt geretourneerd. Hieronder vallen o.a.: Algehele netheid & geur, beschadigingen & volledigheid van alle items op de suite en het niet overtreden van de huisregels. 
 • Bij het maken van een kamerreservering (online of telefonisch) vragen wij u om uw NAW-gegevens, mobieltelefoonnummer en een emailadres. Deze hebben wij nodig om een boeking te kunnen maken.
 • Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de receptie.
 • Van der Valk Hotel Tiel is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen.
 • Van der Valk Hotel Tiel stelt haar locatie niet voor andere doeleinden ter beschikking dan in ons beleid vastgesteld, het is daarom verboden om goederen te verhandelen, te helen of diensten aan te bieden. Het bedrag van een reeds betaalde kamer zal niet worden gerestitueerd.  
 • De directie, de eigenaar van deze locatie en/of personen die voor het hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.
 • Voor het gebruik van een suite is een borg van €200,00,- van toepassing. Vraag u bij onze receptie naar de voorwaarden. 

Het is verboden om

 • Nooduitgangen te gebruiken als (normale) in- en uitgangen.
 • Medewerkers of andere gasten te filmen of te fotograferen binnen ons gebouw Hotel Tiel. 
 • Eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van Van der Valk Hotel Tiel kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.
 • Verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben. Bij constatering zullen politie en justitie worden ingeschakeld.
 • Lachgas te gebruiken en/of mee te nemen tijdens uw bezoek aan ons hotel. Indien wel lachgas op de kamer wordt aangetroffen, zal u per direct worden verzocht het hotel te verlaten. 
 • Overlast te veroorzaken voor een ander o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook.
 • De kamer te huren op uw naam, zonder dat u zelf in de kamer verblijft.
 • Met meer dan het toegestane aantallen personen op de kamer te verblijven.
 • Het betaald ontvangen van gasten op de kamer ten behoeve van seksuele activiteiten.
 • Te roken op de kamer. Indien wij constateren dat er toch gerookt wordt op de kamer zijn wij genoodzaakt €250,- reinigingskosten in rekening te brengen. Indien het brandalarm afgaat door roken op de kamer, zullen de resulterende kosten hiervan aan u worden doorbelast.
 • Onterecht het ontruimings- en brandalarm te activeren. Bij overtreding rekenen wij een schadevergoeding van €1000.
 • Huisdieren mee te nemen zonder deze vooraf aan te geven. Dit is alleen mogelijk op basis van beschikbaarheid.
 • Confetti te verspreiden op uw hotelkamer, wanneer wij dit aantreffen rekenen wij u hiervoor €25,00,- schoonmaakkosten.
 • Uw kamer, meer dan wat redelijk is, vervuild achter te laten. Bij normaal gebruik liggen er hooguit wat snippers, kruimels en een stukje papier op de grond. Bij alle situaties die het normale gebruik overtreffen rekenen wij u de additionele schoonmaakkosten door.
 • Op eigen initiatief het verblijf te verlengen. Indien u wilt verlengen kan dat in overleg met onze receptie en tegen betaling van het geldende tarief. Uitchecken moet gebeuren voor 11:00 uur. 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het management van Van der Valk hotel Tiel. Bij het niet navolgen van deze regels, kan besloten worden politie en justitie in te schakelen en u verzocht worden het pand direct te verlaten. Het hotel zich het recht voor om de reservering per direct te beëindigen zonder restitutie van het betaalde reserveringsbedrag