Eiland van Maurik

Bij Maurik is vanwege de bouw van een stuw in de Nederrijn de oorspronkelijke rivier die daar langs liep een paar honderd meter naar het noorden verlegd. Dit heeft ervoor gezorgd dat er een dode rivierarm ontstond. Hierdoor is het gebied ertussen het Eiland van Maurik geworden. 

Eiland van Maurik is vooral watersport-, recreatie- en natuurgebied. De resten van de bedrijvigheid van vroeger zijn hier in de vorm van drie vervallen steenfabrieken terug te vinden.